kppm vyvojari — konference pro vývojáře v tom nejširším slova smyslu

Tato konference byla zrušena.